23 juni 2016 21:40 via nordjylland.venstre.dk

Så er de første 20 nye læger snart udklækket fra Aalborg Sundhedsfaglige Fakultet og er på vej ud i sundhedssystemet i Nordjylland.

Det var godt Region Nordjylland for år tilbage fik etableret en…

01 juni 2016 11:05 via nordjylland.venstre.dk

Folketinget har vedtaget nye patientrettigheder, som bliver implementeret i regionerne efter 1. oktober 2016.

De nye rettigheder er, at patienter der skal udredes har ret til udvidet frit sygehusvalg…