Nyheder

14. april 2024

Opstillingsmøde for 
valg af spidskandidat

RV25

Venstre i Region Nordjylland afholder opstillingsmøde for valg af spidskandidat til Regionsrådsvalget 2025:

Mandag den 3. juni 2024, kl. 19.00, DGI-Huset, Aabybro

Mødet vil blive indledt med en tale af Venstres formand, Troels Lund Poulsen.

Kandidater der ønsker at opstille, skal anmelde deres kandidatur til formanden for Venstre i Region Nordjylland, Ole B. Sørensen, senest den 3. maj 2024.
Kandidater vil få tilbudt udsendelse af præsentationsmateriale, således dette udsendes via Venstres medlemssystem (nyhedsbrev) senest den den 20. maj 2024.
På opstillingsmødet vil anmeldte kandidater få maks. 15 min. til rådighed for at præsentere sig.Det vil ikke være muligt at anvende anbefalere.

Dagsorden for opstillingsmødet:

1. Velkomst v/ formanden for Venstre i Region Nordjylland
2. Valg af stemmetællere - én fra hver kommune i regionen
3. Valg af dirigent
4. Gennemgang af procedure for valg
5. Præsentation af kandidater.
6. Afstemning
7. Eventuelt

Opstillingsmødet afsluttes med en tale af Nordjyllands EP-kandidat, Jakob Dyrman.
Stemmeret har medlemmer af Venstre i Region Nordjylland. Jf. Venstres vedtægter § 4. stk. 3, forudsætter stemmeret på opstillingsmøde betaling af medlemskontingent for en påbegyndt 12 måneders periode. For nytegnede medlemmer kan stemmeret ikke udøves før 30 dage efter kontingentbetaling.

For deltagelse i mødet ved der blive opkrævet kr. 50,- pr. person for betaling af kaffe, kage mv.


Regionsbestyrelsen.

2024 kan blive et skæbneår for Nordjylland 

Begyndelsen på et nyt år, giver som altid plads til refleksion over året der er gået, men er samtidig en oplagt lejlighed til at betragte de muligheder og udfordringer, det kommende år vil bringe. Og der er ingen grund til at skjule at 2023 langt fra har været et jubelår for Region Nordjylland. Presset på sundhedsvæsenet bare stiger og stiger med flere ældre og syge, som vi skal passe godt på. Samtidig har både inflation og stigende medicinpriser været med til at udhule regionernes budgetter, og derudover har vi haft en kæmpe opgave med at få byggeriet af vores supersygehus tilbage på sporet, da vi i årets løb har fundet både kilometervis af utætte vandrør og indtrængende vand i store dele af murværket. 
 
De mange udfordringer har medført en række svære beslutninger, herunder nedlæggelse af stillinger og store omstillingsplaner for at få styr på økonomien. Og helt ærligt så er det beslutninger som alle medlemmer af Regionsrådet helst havde været foruden, for det er helt ubegribeligt, at det er nødvendigt med tiltag som ansættelsesstop og nedlagte stillinger, i en tid hvor sundhedsvæsenet skriger på flere ressourcer og flere medarbejdere. Men selvom det har været svære beslutninger, så har det været nødvendigt, for uden disse tilpasninger, så havde regionens økonomi ikke hængt sammen i de kommende år. Og derfor er jeg glad for at Regionsrådet og medarbejderne i regionen, har stået sammen og hjulpet med at træffe de nødvendige beslutninger. 
 
Lys for enden af tunnelen 
Trods de svære tider, er det dog vigtigt at vi nordjyder ikke glemmer at være stolte over vores sundhedsvæsen, og den fantastiske indsats personalet yder hver evig eneste dag. Når du kommer ind som patient i vores sundhedsvæsen, møder du kompetente og engagerede mennesker, der gør alt for dig og din sundhed. Og selvom det i medierne ofte lyder som om, alt er i forfald i regionerne, så er det heldigvis ikke det sande billede. For på trods af et kæmpe pres på både økonomi og medarbejdere, så er vi i Nordjylland f.eks. i toppen når det kommer til at overholde kræftpakkerne, vi er forrest i Danmark når det gælder overholdelse af udredningsretten (hvor hurtigt du får at vide hvad du fejler), og vi har generelt formået at nedbringe vores alt for lange ventelister i løbet af året. Og på den måde har vi i Nordjylland et sundhedsvæsen der leverer på højeste niveau når borgerne for alvor har brug for det, og det er jo i sidste ende det, der er det allervigtigste. 
 
Og trods det faktum at der også i 2024 vil være udfordringer i vores sundhedsvæsen, er der heldigvis også lys for enden af tunnellen og grund til en vis optimisme. Nordjyderne kan f.eks. glæde os over at vores Sygehusbyggeri nu bevæger sig i den rigtige retning. Således er planen at vi får overdraget de sidste dele af byggeriet allerede i løbet af foråret 2024, og man kan herefter påbegynde næste fase frem mod forventet indflytning i 2026. Jeg glæder mig personligt meget til, at vi i løbet af 2024 kan invitere til åbent hus på byggeriet, så Nordjyderne ved selvsyn kan se, hvilket fantastisk sygehus der venter os. 
 
Udover fremskridt i sygehusbyggeriet kan vi i Regionen også glæde os over, at Regeringen i de kommende år har afsat penge til at give psykiatrien et tiltrængt løft, og derudover har afsat hele 5 mia. til at investere i sundhedsvæsenet frem mod 2030 - lad os derfor håbe at 2024 bliver året hvor man begynder at frigive disse midler. 
 
Konklusionen på 2023 må derfor være at det langt fra blev et fantastisk år. Derimod blev det et år, hvor vi i Regionsrådet måtte træffe mange svære men nødvendige beslutninger, så der forhåbentligt i 2024 bliver mulighed for at vi igen kan udvikle og investere i vores fantastiske sundhedsvæsen. 
 
Vi nordjyder må kæmpe for vores selvstændighed i 2024 
Efter en række turbulente år, kunne man nu håbe på et år med ro og stabilitet. Men 2024 bliver langt fra et normalt år, hverken for Regionen eller for Nordjylland som landsdel. For i slutningen af foråret kommer Sundhedsstrukturkommissionen med deres forslag til, hvordan fremtidens sundhedsvæsen bør se ud. Og herefter bliver det op til politikerne på Christiansborg at træffe den endelige beslutning om, hvilke anbefalinger de vil følge.
Fra min stol giver det god mening at undersøge, hvorvidt vi i fremtiden kan organisere sundhedsvæsenet på en mere gennemtænkt måde end i dag. Gør vi ikke noget anderledes i fremtiden, er jeg alvorlig bekymret for, at sundhedsvæsenet ikke kommer til at kunne klare det store pres vi står overfor. I debatten om indretningen af fremtidens sundhedsvæsen, bekymrer det mig alligevel, at fremtrædende politikere på Christiansborg mener, at et sundhedsvæsen i fremtiden bedst kan styres af staten, og gerne med udgangspunkt i en styrelse drevet af embedsmænd, placeret langt væk fra Nordjylland. 
 
Som formand for Region Nordjylland er jeg oprigtig bekymret for, at skulle man nedlægge Nordjylland som en selvstændig region, vil vores landsdel blive marginaliseret og miste indflydelse. Husk bare på hvordan man fra andre dele af landet kæmpede imod at Nordjylland fik sit eget medicinstudie, eller hvordan vi historisk set i 70’erne måtte kæmpe for at få et Universitet i vores landsdel. Disse kampe kæmpede nordjyderne, og vandt gennem en fælles indsats. Har vi i fremtiden ikke et selvstændigt Nordjylland til at kæmpe de lokale kampe når tingenes tilstand bliver uretfærdige, er jeg bange for at vi bl.a. kan miste nogle af vores styrkepositioner indenfor sundhedsområdet, og vigtige opgaver vil derved forsvinde ud af vores region. Lokale hjertesager som kampen for lokale sygehuse, placering af ambulancer, og rekruttering af praktiserende læger, vil hverken blive hørt eller forstået af en styrelse placeret midt i København, hvor bundlinjen i regnearket er vigtigere end de lokale nordjyske behov. 
 
Derfor håber jeg på, at 2024 blive året hvor vi nordjyder i fællesskab fortæller Christiansborg, at vi på ingen måde ønsker at blive lagt ind under en styrelse eller en større midtjysk region. Vi ønsker derimod frihed, selvstændighed og mulighederne for at udvikle vores egen landsdel. For det er nu engang nordjyderne, der bedst ved, hvad der er godt for Nordjylland. 
 
Rigtig godt nytår til jer alle. 


Mads Duedahl

 

Jacob Vium Dyrman valgt som EP-kandidat

På et opstillingsmøde, tirsdag den 23. august, på Hotel Søparken i Aabybro, har Venstres medlemmer i Region Nordjylland valgt Jakob Vium Dyrman som deres nordjyske kandidat ved valget til Europa-Parlamentet, juni 2024.

 Venstres medlemmer havde mulighed for at vælge mellem to kandidater.

 Jakob Vium Dyrman fik ved afstemningen 65 stemmer, Niels H. Bünemann 25 stemmer.

 Jakob Vium Dyrman:

>>Det kan ikke beskrives hvor glad, stolt og taknemmelig, jeg er for at få lov til at repræsenteret Venstre og Nordjylland ved det kommende europaparlamentsvalg. Jeg vil gerne rette en særlig tak til mine støtter og til min modkandidat Niels H. Bünemann, for en god kamp.<<

 Ole B. Sørensen, Formand for Venstre i Region Nordjylland:

>>Jeg ønsker Jakob stort tillykke med valget, og glæder mig samtidig over den markante opbakning. Det tegner godt for det videre forløb. Nu gælder det om at kigge fremad til juni i 2024,således Jakob bliver kendt som hele Nordjyllands EP-kandidat.<<

 Fakta:

Jakob Vium Dyrman er 50 år og underviser til daglig på Vesthimmerlands Gymnasium og HF i historie, samfundsfag og naturgeografi. Jakob er gift med sygeplejerske Stine Dyrman, bor i Aars og har to børn på 16 og 18.

Derudover er Jakob Vium Dyrman medlem af Byrådet i Vesthimmerlands kommune, hvor han blandt andet sidder i Beskæftigelsesudvalget og Kultur og Fritidsudvalget. Derudover er han Formand for Klimaudvalget.

Venstres Ungdoms Landstævne 2023 afholdes i Aars

Venstres Ungdoms Landsstyrelse har på deres møde den 29. april, besluttet, at Landsstævnet 2023 skal afholdes på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieruddannelser, HEG,  i Aars, Vesthimmerland. 

Formand for VU Nordjylland, Sigurd Hilligsø Andersen: 

>>Vi er super glæde for, at VUs Landsstyrelse har besluttet, at Landsstævnet 2023 skal afholdes i Aars. Landsstævnet er VU årets højdepunkt. Det er en weekend, hvor vi for alvor diskutere liberal politik. I Nordjylland har vi nogle særdeles aktive VU foreninger - og  jeg synes det er en anerkendelse af deres arbejde for den liberale dagsorden, at Landsstyrelsen har besluttet at placere Landsstævnet i Nordjylland. Men Landsstævnet er også mere en "bare" politik. Landsstævnet har gennem alle tider været begyndelse på livslange venskaber og ægteskaber. <<

 Formand for Venstre i Nordjylland, Ole B. Sørensen: 

>>Jeg vil ønske VU Nordjylland stort tillykke med at få tildelt Landstævne 2023. VU spiller en vigtig rolle i den liberale familie. Og jeg har det rigtigt fint med, at VU fra tid til anden minde Venstre om sit liberale ophav. Derudover ser jeg helt klart VU som en naturlig fødekæde til fremtidens politikere i Venstre. Det er i VU, man kan få sin demokratiske læring. Jeg håber derfor også, at Landstævnet i Nordjylland, vil få flere unge til at blive en del af det politiske fællesskab.<<

Landsstævnet afvikles i weekenden 29. september - 1. oktober. 

Det er første gang siden 2014, at VU afholder sit Landsstævne i Nordjylland.

 Landsstævneudvalget forventer, at cirka 300 VU´ere fra hele landet vil deltage i stævnet. En vigtigt opgave på dette års Landsstævne er at vælge ny formand for VUs landsorganisation, idet den nuværende formand, Maria Ladegaard, ikke genopstiller.

1. maj 2024

Ny formand for 
venstre i Nordjylland

Venstres Regionsbestyrelse i Region Nordjylland har mandag den 24. april valgt Ole B. Sørensen, Gedsted, Vesthimmerland, som ny formand. 

Ole B. Sørensen afløser Lasse Damtoft Nielsen, der har været formand de seneste to år. Det er efter eget ønske Lasse Damtoft Nielsen stopper som formand for Venstre i Region Nordjylland. 

Ole B. Sørensen:

>>Det er med såvel glæde, stolthed som ydmyghed, at jeg overtager posten som formand for Venstre i Region Nordjylland. Det er åbenlyst for enhver, at Venstre landspolitisk befinder sig i en brydningstid i kølvandet på en række kedelige år. Men vi skal huske på, at Venstres står på et solidt historisk stærkt fundament, nemlig hensynet til den enkeltes frie muligheder, hensynet til fællesskabet og hensynet til vores demokratiske traditioner. Jeg tror på folkestyret – og jeg tror på behovet for et fortsat lokalt og regionalt politisk engagement. Jeg er ikke i tvivl om, at Venstre landspolitisk vil rejse sig som Danmarks Liberale folkeparti. En vigtig brik i genrejsningen af Venstre, er netop en stærk lokal og regional forankring, hvor den politiske debat og de politiske resultater er i fokus.  Jeg ser frem til at stille min viden og erfaring til rådighed for det organisatoriske arbejde og derved være med til at støtte op om vores folkevalgte på lokalt, regionalt og nationalt niveau<<.

 Ole B. Sørensen vil som formand for regionsbestyrelsen indtræde i Venstres Forretningsudvalg.

 Regionsrådsformand Mads Duedahl:

>>Først og fremmest vil jeg gerne ønske Ole B. tillykke med valget som formand for Venstres organisation i Nordjylland. Med Ole B. i spidsen for Venstres organisation i Region Nordjylland, får vi en formand, der kommer med stor erfaring fra såvel det politiske som det organisatoriske arbejde. Det glæder mig derfor, at Ole B.  vil tage over efter Lasse Damtoft Nielsen.

 Dernæst skal der lyde en stor tak til Lasse. Lasse trådte til som formand på et kritisk tidspunkt, da Venstre i Region Nordjylland i vinteren 2021 pludselig stod uden formand. Lasse stod således i spidsen for Venstres organisation i Nordjylland i forbindelse med Regionsrådsvalget i 2021 og var en vigtig brik i at opnå målsætningen om, at Venstre efter valget skulle sætte sig for bordenden i Regionsrådet. Det lykkes som bekendt. Derfor skal der endnu engang lyde en stor tak til Lasse for indsatsen<<.

 Regionsbestyrelsen valgte samtidig Trine Dam Jakobsen, Sæby, som ny næstformand.

 Fakta om Ole B. Sørensen

Ole B. Sørensen er 54 år og har bl.a. tidligere været medlem af Regionsrådet i Nordjylland (2006 - 2013), Byrådet i Vesthimmerland (2006 – 2009) samt Europa-Parlamentet (2001 – 2004).

 Endvidere har Ole B. igennem en årrække varetaget forskellige organisatoriske poster i Venstre, bl.a. lokalforeningsformand, kommuneforeningsformand, kredsformand, amtsnæstformand samt medlem af Hovedbestyrelsen . Siden 2021 har Ole B. været næstformand for Venstre i Region Nordjylland.

 Til daglig er Ole B. funktionsleder i Skattestyrelsen.

25. april 2024